Czujniki i systemy dla techniki spalania

CarboSen

CarboSen COe-czujnik
  • detekcja niespalonych cząstek CO/H(COe)
  • niskie zużycie energii
  • zastosowanie w temperaturze do 450 °C
  • szybki czas reakcji T60 < 2 s
  • łatwy montaż, kompaktowa budowa

Typ czujnika

CarboSen

Zasada pomiaru

Elektrolit stały (Non-Nernst)

Zakres pomiaru

0... 10 000 ppm COe

Temperatura czujnika

ok. 630 °C

Czas nagrzewania czujnika

ok. 3,0 W

Czas reakcji

< 1 s

Sygnał czujnika

0 – 750 mV (krzywa charakterystyczna)

Zakres temperatury stosowania

do 450°C (zależnie od typu obudowy)

Obudowa, elektronika

wg zamówienia klienta

Wyjścia

0/4 – 20 mA i CAN-Bus

CarboSen to miniaturowy system czujników służący do wykrywania gazów utleniających się. Dzięki nowoczesnym technikom produkcyjnym czujnik ten może być produkowany w dużych ilościach w przystępnej cenie. CarboSen szczególnie polecamy do stosowania podczas pomiarów w zakresie poniżej 1000 ppm.

Zgodnie z zasadą Non-Nerst`a zastosowany został czujnik ze stałym elektrolitem, który umożliwia wykrycie stężenia już od 10 ppm COe np. bezpośrednio w surowych spalinach systemów spalania oleju, gazu lub biomasy.

Temperatura

Obszar zastosowania

Szczegóły

 

CarboSen1.000

niskotemperaturowy do 150 °C

niskotemperaturowe cele paliwowe urządzeń kondensacyjnych

brak potrzeby przygotowania gazu referencyjnego

opcjonalnie: elektronika CarboSenXC164 z wyjściami pomiarowymi jako sygnał analogowy lub magistrala CAN

 

CarboSen1.000HT 

temperatura spalin do 450 °C, bez efektu skraplania

zakres stosowania
od -20°C do 450°C

nie ma potrzeby przygotowania gazu referencyjnego

opcjonalnie: elektronika CarboSenXC164 z wyjściami pomiarowymi jako sygnał analogowy lub za pośrednictwem magistrali CAN

 

CarboSen1.000ST

temperatura spalin do 450 °C

zakres stosowania
od -20°C do 450°C

nie ma potrzeby przygotowania gazu

referencyjnego

zintegrowana elektronika w głowicy czujnika