Czujniki i systemy dla techniki spalania

Przetwornik Lambda LT2

Przetwornik lambda LT2
 • uniwersalny pomiar O2
 • automatyczna i półautomatyczna kalibracja
 • stosowany w temperaturze do  450 °C
 • detekcja CO/H(ewentualnie ekwiwalentu CO)
 • zintegrowana regulacja O2

Dokładność pomiaru:
(z sondą Lambda LS2)

+/- 10 % od wartości mierzonej
max. ± 0,3 % obj. O2

Czas reakcji: (90% czasu)

T90 < 15s

Temperatura otoczenia
- podczas pracy
- podczas transportu i magazynowania

 

-20 °C...+60 °C
-40 °C...+85 °C

Napięcie sieciowe

230 V AC lub 115 V AC
+10 % / -15 %, 48 Hz...62Hz

Moc wejściowa

max. 50VA (krótkotrwale 150VA w fazie nagrzewania sondy)

Czas ponownej gotowości z LS2

ok. 10 minut po włączeniu “NETZ EIN”

Przetwornik lambda LT2 to uniwersalne urządzenie pomiarowe, które w połączeniu z sondą lambda LS2 służy do bezpośredniego pomiaru stężenia O2 w gazach w zakresie nadstechiometrycznym (λ >1). Istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia przetwornika do systemu nadzoru płomienia i ETAMATIC.

Umożliwia to wprowadzenie ulepszonej metody sterowania optymalizacji spalania oleju i gazu, oraz automatycznego dostosowania spalania do zmieniających się warunków.

Oprócz pomiaru O2 przetwornik lambda LT2 oferuje dodatkowo następujące funkcje:

 • pomiar temperatury spalin i powietrza wlotowego i obliczanie stopnia efektywności spalania
 • detekcja niespalonych cząstek (CO/H2) wskazywanych jako ekwiwalent CO (COe)
 • obliczanie i wyświetlanie stężenia CO2
 • krzywe graniczne i wartości graniczne zależne od obciążenia i rodzaju paliwa
 • regulacja O2
 • podłączenie magistrali feldbus

Obudowa i wykonanie

Wersja jednostki obsługowej

Osprzęt

W szafce do montażu naściennego z blachy stalowej

Wyświetlacz graficzny LCD

Grzejnik obudowy

Zabudowa tablicowa

Włącznik konserwacyjny i 2 rzędy LED, po 6 LED w każdym

Urządzenie przedmuchujące (w przypadku mocno zanieczyszczonych spalin istnieje możliwość przedmuchania filtra wstępnego sondy powietrzem pod ciśnieniem w kierunku od środka na zewnątrz) 

Płyty montażowe wykonane z blachy stalowej

Wyświetlacz z oprogramowaniem obsługowym

Nadzór / regulacja CO/O2


Pompa powietrza referencyjnego

Polish  Polish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Krótkie wprowadzenie dla obsługi Polish

Sterownik Lambda LT2-K Sonda Lambda LS2-K/LS2-KV - Wprowadzenie do działania i konserwacji Polish

Zaloguj się, aby zobaczyć inne materiały do ​​pobrania.

German  German

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT1 LT2 - Kurzanleitung Remote Display Software German

LT2-K KS1D-K - Kurzanleitung German

LT2 LS2 - Kurzanleitung für Anwender German

LT2-K mit LS2-K/LS2-KV - Kurzanleitung German

Dane techniczne

KS1D ohne Gehäuse - Technische Daten German

KS1D-Ex - Technische Daten German

KS1D-HT - Technische Daten German

KS1D-K - Technische Daten German

LT2 auf Montageplatte - Technische Daten German

LT2 im Tafeleinbaugehäuse - Technische Daten German

LT2 im Wandaufbaugehäuse - Technische Daten German

Tragbare Abgleicheinheit - Technische Daten German

Materiały marketingowe

Sensorische Verbrennungsoptimierung von Gasfeuerungsanlagen German

Feuerungsoptimierung - Produktübersicht German

LT2 LS2 KS1D - Systemübersicht German

English  English

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT1 LT2 - Quick Reference Remote Display Software English

LT2-K with LS2-K/LS2-KV - Quick Reference English

LT2 LS2 - Quick Reference for End Users English

Dane techniczne

KS1D without Housing - Technical Data English

KS1D-Ex - Technical Data English

KS1D-HT - Technical Data English

KS1D-K - Technical Data English

LT2 in Panel Installation Housing - Technical Data English

LT2 in Wall Mounting Housing - Technical Data English

LT2 on Mounting Plate - Technical Data English

LT2 on Mounting Plate - Technical Data English

Portable Calibration Unit - Technical Data English

Materiały marketingowe

Sensory Combustion Optimisation of Gas Combustion Systems English

Combustion Optimisation - Product Overview English

LT2 LS2 KS1D - System Overview English

French  French

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Instructions sommaires French

Dane techniczne

KS1D en boîtier - Caractéristiques techniques French

KS1D sans boîtier - Caractéristiques techniques French

KS1D-HT - Caractéristiques techniques French

KS1D-K - Caractéristiques techniques French

LT2 dans coffret mural - Caractéristiques techniques French

LT2 en montage sur panneau - Caractéristiques techniques French

LT2 sur platine de montage - Caractéristiques techniques French

Unité de calibrage portable - Caractéristiques techniques French

Brazilian Portuguese  Brazilian Portuguese

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Manual curto para o utilizador Brazilian Portuguese

Chinese (Simplified)  Chinese (Simplified)

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Quick Reference for Endusers Chinese (Simplified)

Czech  Czech

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Krátký návod pro uživatele Czech

Danish  Danish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Kort vejledning til bruger Danish

Dutch  Dutch

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Beknopte handleiding voor gebruikers Dutch

Finnish  Finnish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Pikaopas käyttäjälle Finnish

Hungarian  Hungarian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Rövid felhasználói útmutató Hungarian

Italian  Italian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

Trasmettitore Lambda LT2 KS1D Sonda combinata KS1D - Guida sintetica per l'utente Italian

Romanian  Romanian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Scurt îndrumător pentru utilizatori Romanian

Russian  Russian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2-K LS2-K/LS2-KV - Краткое руководство для пользователя Russian

Serbian  Serbian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Кратко упутство за Кориснике Serbian

Slovak  Slovak

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Stručný návod pre používateľa Slovak

Slovenian  Slovenian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Kratka navodila za uporabnika Slovenian

Spanish  Spanish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Manual rápido para usuarios Spanish

Swedish  Swedish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Snabbreferensguide Swedish

Turkish  Turkish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Kısa kullanıcı kılavuzu Turkish

Zaloguj się, aby zobaczyć inne materiały do ​​pobrania.