Czujniki i systemy dla techniki spalania

LT3-F dla LAMTEC CO / O2 regulacja

Przetwornik Lambda LT3-F

Potwierdzony SIL2 system pomiar LT3-F (elektronika) i KS1D (czujnik) jako element systemu kontroli CO/O2. Zastosowanie tylko w połączeniu z BT300 / Etamatic / FMS / VMS. Przetwornik LT3-F to elektroniczna jednostka pomiarowa, która w połączeniu z Sondą KS1D została zaprojektowana do ciągłego pomiaru stężenia O2 oraz frakcji utleniających (CO/H2) spalin.

 • Pomiar wartości O2 i CO
 • Kalibracja pomiaru
 • Do 1.200 °C
 • Niewrażliwość na fałszywe powietrze (dla COe)

Obudowa:

Zabudowa naścienna, stalowa

Stopień ochrony:

IP54 z wyświetlaczem

Wymiary (WxSxG):

300 x 300 x 120 mm

Masa:

ca. 6 kg

Temperatura otoczenia podczas pracy:

-20 °C ... +60 °C

Temperatura otoczenia podczas transportu i magazynowania:

-20 °C ... +70 °C

Napięcie zasilania:

120 VAC ... 230 VAC, 50 ... 60 Hz

Pobór prądu:

Typowo 30 W

Maksymalnie 69 W

Zakres pomiarowy:

O2: 0 ... 21 Vol. % (konfigurierbar)
COe: 0 ... 10.000 ppm (konfigurowalne)

Rozdzielczość pomiarowa:

O2: 0,1 Vol. %
COe: 1 ppm

Wejścia / wyjścia analogowe i cyfrowe:

Patrz strefa "Download" (Dane techniczne LT3-F)

Sondy pomiarowe:

Patrz kryteria doboru

Dopuszczenia:

 

EG Certyfikaty:

 • DIN EN 16340:2014-10
 • DIN EN 13611:2011-12
 • DIN EN 60730-1:2012-10


Potwierdzenie SIL 2:

 • DIN EN 61508 Część 1-7
 • DIN EN 16340

 

EG-Deklaracja zgodności:

 • 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)
 • 2014/35/EU (Dyrektywy niskie napięcie)
 • 2014/30/EU (Kompatybilność elektromagnetyczna)

Transmiter Lambda LT3-F w połączeniu z sondą KS1D do jednoczesnego pomiaru koncentracji O2 i utleniających się składników gazowych (CO/H2) jako ekwiwalent (COe).

Transmiter Lambda LT3-F jest przeznaczony do pomiaru gazów z niską zawartością frakcji palnych (< 10.000 ppm Coe) w gazach spalinowych.

Dozwolone paliwa:

 • Węglowodory lotne (SIL 2)
 • Olej lekki (SIL 2)
 • Węgiel kamienny i brunatny (bez SIL 2)
 • Biomasa (bez SIL 2)

 

Niemozliwy pomiar bezpośredni w gazach palnych.

  IP54 z wyświetlaczem

Obudowa i wykonanie

Warianty jednostek obsługowych

Zabudowa naścienna

Oprogramowanie PC zawierające moduł USB/CAN i kabel zasilający (dla Windows od wersji XP)

Opcjonalnie poprzez moduły dodatkowe:

Wyjścia analogowe

Wyjścia cyfrowe

Wejścia cyfrowe

Obliczanie sprawności


Sondy:

Kombisonda KS1D
(tylko czujnik, bez obudowy)

Kombisonda KS1D
w obudowie z MEV i SEA

Kombisonda KS1D-HT
z systemem by-pass

Zaloguj się, aby zobaczyć inne materiały do ​​pobrania.

German  German

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3-F KS1D - Kurzanleitung German

Dane techniczne

KS1D ohne Gehäuse - Technische Daten German

KS1D-Ex - Technische Daten German

KS1D-HT - Technische Daten German

KS1D-K - Technische Daten German

LT3-F - Technische Daten German

Tragbare Abgleicheinheit - Technische Daten German

Materiały marketingowe

Sensorische Verbrennungsoptimierung von Gasfeuerungsanlagen German

CO/O2-Regelung / LT3-F - Systemübersicht German

LAMTEC Innovation - Sensorsystem Lambda Transmitter LT3-F Kombi-Sonde KS1D German

English  English

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3-F KS1D - Quick Reference English

Dane techniczne

KS1D without Housing - Technical Data English

KS1D-Ex - Technical Data English

KS1D-HT - Technical Data English

KS1D-K - Technical Data English

LT3-F - Technical Data English

Portable Calibration Unit - Technical Data English

Materiały marketingowe

Sensory Combustion Optimisation of Gas Combustion Systems English

CO/O2 control / LT3-F - System overview English

LAMTEC Innovation - Sensor System Lambda Transmitter LT3-F Combination Probe KS1D English

Pozostałe

Safety Manual - LT3-F English

French  French

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3-F KS1D - Instructions sommaires French

Dane techniczne

KS1D en boîtier - Caractéristiques techniques French

KS1D sans boîtier - Caractéristiques techniques French

KS1D-HT - Caractéristiques techniques French

KS1D-K - Caractéristiques techniques French

LT3-F - Caractéristiques techniques French

Unité de calibrage portable - Caractéristiques techniques French

Materiały marketingowe

Régulation CO/O2 / LT3-F - Vue d'ensemble du système French

Chinese (Simplified)  Chinese (Simplified)

Materiały marketingowe

CO/O2 控制 / LT3-F - 系统简介 Chinese (Simplified)

Czech  Czech

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3-F KS1D -Krátký návod pro uživatele Czech

Spanish  Spanish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3-F KS1D - Manual rápido para usuarios Spanish

Turkish  Turkish

Materiały marketingowe

CO/O2-regülasyonu/ LT3-F - Sisteme Genel Bakış Turkish

Zaloguj się, aby zobaczyć inne materiały do ​​pobrania.