Czujniki i systemy dla techniki spalania

Kombisonda KS1D

Kombisonda KS1D
  • ogrzewana elektrochemiczna cela pomiarowa wykonana z ceramiki cyrkonowej (ZrO2)
  • zastosowanie sprawdzonych zasad pomiarowych
  • pomiar stężenia O2 z jednoczesnym wykrywaniem składników utleniających się (palnych)
  • wskazanie jako ekwiwalent CO (COe)
  • niskie koszty nadzoru i optymalizacji spalania oleju i gazu 

Zakres pomiaru O2

0...18 % obj. O2 – z ograniczeniem 0...21 % obj. O2
COe: 0...1.000 ppm COe, 0...10.000 ppm COe na zamówienie

Dokładność pomiaru

O2: +-5 % od wartości mierzonej – nie wyższa niż ± 0,3 % obj.
COe: +-25 % od wartości mierzonej – nie wyższa niż ± 10 ppm
po wcześniejszej kalibracji w warunkach systemowych z pomiarem referencyjnym CO w zakresie 0...100 ppm: <= 10 ppm

Czas reakcji t60
(60% wartości końcowej)

O2 <= 10 sekund
COe <= 2 sekundy

Czynniki zakłócające

zmiana temperatury mierzonego gazu w zależności od dokładności regulacji temperatury cyrkonowej celi pomiarowej ZrO2 

Pozostałe zanieczyszczenia

SO2, NH3, NO, propan, inne węglowodory aromatyczne 

Dopuszczalne paliwa

Ulegające całkowitemu spaleniu węglowodory gazowe, lekki olej opałowy, węgiel brunatny i kamienny

Dozwolona

ciągła temperatura spalin

<= 300°C (numer katalogowy 656 R 2000)
<= 450°C (numer katalogowy 656 R 2010 / 656 R 2012)

Temperatura podczas pracy  
(czujnik KS1-D)

obudowa sondy <= 400°C (mierzona na sześciokącie)

poprowadzenie kabla <= 200°C

przewód zasilający <= 150°C

Żywotność 

>= 3 lata przy spalaniu oleju grzewczego i gazu ziemnego

Napięcie wyjściowe sondy

800...-30mV (elektroda O2) <-> 0...21 % obj. O2

-30...800mV (elektroda CO/H2) <-> 0...10.000ppm COe

Rezystancja wewnętrzna Ri w powietrzu przy 20°C i 20 W mocy grzewczej (dla nowej sondy)

Rezystancja wewnętrzna Ri w powietrzu przy 20°C i 20 W mocy grzewczej (dla nowej sondy)

Moc grzejnika w temperaturze pomieszczenia

18...25 W – w zależności od wyposażenia

Rezystancja izolacji między ogrzewaniem a przyłączeniem sondy

> 30 MOhm

Zasilanie

na styku (AC lub DC)

przy PH 18 VA  -> 11,4 V
przy PH 20 VA  -> 12,34 V
przy PH 25 VA  -> 14,8 V

Moc grzewcza dla Tgaz = 350°C

ca. 18 W

Prąd grzejnika
PH 20 VA

ca. 1,6 A
ca. 5 A krótkotrwale przy rozgrzewaniu
charakterystyka PTC

Wymiary sondy
czujnik KS1D
KS1D w obudowie

 

długość 115 mm; gwint M18 x 1,5 mm
długość 185 mm; R 1 1/4“, D=31,75 mm

Kombisonda KS1D jest zalecana do stosowania w szczególności w miejscach trudnych do wietrzenia lub w urządzeniach wielopalnikowych, gdzie sam pomiar O2 nie daje wystarczająco dużo informacji o atmosferze, ewentualnie może wymagana być natychmiastowa reakcja. Kombi sonda KS1D stosowana jest m.in. w aplikacjach regulujących atmosferę pieca przy temperaturze gazu pomiarowego do 1400°C.

 Znajduje ona zastosowane w paleniskach gazowych wszystkich typów, podczas spalania drewna i pyłu węglowego, spalarniach odpadów, piecach do wyżarzania i topnienia, piecach krematoryjnych i wielu innych.

Temperatura

Obszar zastosowania

Szczegóły

KS1D
Typ:
656 R 2000

< 300°C
(długotrwale dopuszczalna temperatura spalin)     

całkowicie spalarne węglowodory gazowe, lekki olej opałowy, węgiel brunatny i kamienny

waga: 560 g

teflonowe doprowadzenie przewodów elektrycznych (5 żyłowe), wtyk z blokadą, długość 2m

KS1D
Typ:
656 R 2010

< 450°C

(długotrwale dopuszczalna temperatura spalin)   

całkowicie spalarne węglowodory gazowe, lekki olej opałowy, węgiel brunatny i kamienny

Waga: 320 g
teflonowe doprowadzenie przewodów elektrycznych (5 żyłowe), wtyk z blokadą, długość 2m

Zaloguj się, aby zobaczyć inne materiały do ​​pobrania.

German  German

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2-K KS1D-K - Kurzanleitung German

LT3-F KS1D - Kurzanleitung German

Dane techniczne

Hochstaubaufnahmeflansch - Technische Daten German

KS1-HT - Technische Daten German

KS1D im Gehäuse - Technische Daten German

KS1D ohne Gehäuse - Technische Daten German

KS1D-Ex - Technische Daten German

KS1D-HT - Technische Daten German

KS1D-K - Technische Daten German

LT2 auf Montageplatte - Technische Daten German

LT2 im Tafeleinbaugehäuse - Technische Daten German

LT2 im Wandaufbaugehäuse - Technische Daten German

LT3 - Technische Daten German

LT3-Ex - Technische Daten German

LT3-F - Technische Daten German

Tragbare Abgleicheinheit - Technische Daten German

Materiały marketingowe

Sensorische Verbrennungsoptimierung von Gasfeuerungsanlagen German

Feuerungsoptimierung - Produktübersicht German

LAMTEC Innovation - Sensorsystem Lambda Transmitter LT3-F Kombi-Sonde KS1D German

LT2 LS2 KS1D - Systemübersicht German

LT3 LS2 KS1D - Systemübersicht German

LT3-Ex KS1D-Ex - Systemübersicht German

English  English

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3-F KS1D - Quick Reference English

Dane techniczne

High Dust Mounting Flange - Technical Data English

KS1-HT - Technical Data English

KS1D in Housing - Technical Data English

KS1D without Housing - Technical Data English

KS1D-Ex - Technical Data English

KS1D-HT - Technical Data English

KS1D-K - Technical Data English

LT2 in Panel Installation Housing - Technical Data English

LT2 in Wall Mounting Housing - Technical Data English

LT2 on Mounting Plate - Technical Data English

LT2 on Mounting Plate - Technical Data English

LT3 - Technical Data English

LT3-Ex - Technical Data English

LT3-F - Technical Data English

Portable Calibration Unit - Technical Data English

Materiały marketingowe

Sensory Combustion Optimisation of Gas Combustion Systems English

Combustion Optimisation - Product Overview English

LAMTEC Innovation - Sensor System Lambda Transmitter LT3-F Combination Probe KS1D English

LT2 LS2 KS1D - System Overview English

LT3 LS2 KS1D - System Overview English

LT3-Ex KS1D-Ex - System Overview English

Pozostałe

How does my KS1D work? - Description English

French  French

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3-F KS1D - Instructions sommaires French

Dane techniczne

KS1-HT - Caractéristiques techniques French

KS1D en boîtier - Caractéristiques techniques French

KS1D sans boîtier - Caractéristiques techniques French

KS1D-HT - Caractéristiques techniques French

KS1D-K - Caractéristiques techniques French

LT2 dans coffret mural - Caractéristiques techniques French

LT2 en montage sur panneau - Caractéristiques techniques French

LT2 sur platine de montage - Caractéristiques techniques French

LT3 - Caractéristiques techniques French

LT3-F - Caractéristiques techniques French

Unité de calibrage portable - Caractéristiques techniques French

Materiały marketingowe

LT3 KS1D - Vue d'ensemble du French

Czech  Czech

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3-F KS1D -Krátký návod pro uživatele Czech

Italian  Italian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

Trasmettitore Lambda LT2 KS1D Sonda combinata KS1D - Guida sintetica per l'utente Italian

Spanish  Spanish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3-F KS1D - Manual rápido para usuarios Spanish

Zaloguj się, aby zobaczyć inne materiały do ​​pobrania.