Czujniki i systemy dla techniki spalania

Lambda Sonde LS2

Sonda lambda LS2
  • stosowana w temperaturze do 1200 °C
    (w zależności od wersji wykonania)
  • szybki czas reakcji i ponownego uruchamiania
  • łatwa obsługa
  • niskie koszty eksploatacji
  • niskie koszty konserwacji

System pomiarowy

Cyrkonowa sonda napięciowa (dwutlenek cyrkonu)

Sygnał sondy

-30 ... 150 mV

Temperatura pomiarowa

LS2 do 300 °C;
LS2-K do 450 °C;
LS2-Ex do 500 °C
LS2-HT do 1200 °C

Czas rozgrzewania 

Gotowość do pracy w 10 minut

Czas odpowiedzi po skoku wartości mierzonej

t90 < 15 s

Zakres pomiaru

0-21 Vol. % O2

Dokładność pomiaru

± 10. % od wartości mierzonej, nie wyższa niż ±0,3 % obj.

Stopień ochrony

opcjonalnie: Ex (strefa 1+2)

Sonda lambda LS2 to w głównej mierze elektrochemiczna cela, wykonana z tlenku cyrkonu, służąca do bezpośredniego pomiaru stężenia O2 w gazach palnych, w zakresie nadstechiometrycznym (λ>1).

W połączeniu z przetwornikiem lambda LT2 sonda staje się urządzeniem służącym do analizy O2, bez potrzeby wcześniejszego przygotowywania drogiego gazu testowego.

Pomiar następuje bezpośrednio w wilgotnych spalinach. Podłączenie sondy za pomocą wtyczki ułatwia obsługę urządzenia.

Temperatura

Zakres stosowania

Szczegóły

LS2 

do 300 °C

lekki olej opałowy, gaz

Monitorowanie CO/O2
w połączeniu z KS1D

Kwalifikacja zewnętrzna z osłoną przeciwdeszczową

LS2-K/KV

do 450 °C

lekki i ciężki olej opałowy, gaz, węgiel, materiały stałe (drewno, biopaliwa), paliwa specjalne po konsultacji

Monitorowanie CO/O2
w połączeniu z KS1D

Kwalifikacja zewnętrzna: tak

LS2-E

> 400 °C do 1400 °C
(eżektor)

lekki olej opałowy, gaz

Monitorowanie CO/O2
w połączeniu z KS1D

Kwalifikacja zewnętrzna: tak

LS2-Ex

do 500 °C

węglowodory gazowe, lekki i ciężki olej opałowy, gaz ziemny L i H, węgiel, paliwa szczególne po konsultacji

Monitorowanie CO/O2
w połączeniu z KS1D

Kwalifikacja zewnętrzna: tak

Wykonanie dla przestrzeni zagrożonych wybuchem

LS2-HT

do 1200 °C

lekki olej opałowy, gaz, paliwa szczególne po konsultacji

Monitorowanie CO/O2
w połączeniu z KS1D

Kwalifikacja zewnętrzna: tak

Polish  Polish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Krótkie wprowadzenie dla obsługi Polish

Sterownik Lambda LT2-K Sonda Lambda LS2-K/LS2-KV - Wprowadzenie do działania i konserwacji Polish

LT3 LS2 - Instrukcja skrócona dla użytkowników Polish

Zaloguj się, aby zobaczyć inne materiały do ​​pobrania.

German  German

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Kurzanleitung für Anwender German

LT2-K mit LS2-K/LS2-KV - Kurzanleitung German

LT3 LS2 - Kurzanleitung German

Dane techniczne

LT2 auf Montageplatte - Technische Daten German

LT2 im Tafeleinbaugehäuse - Technische Daten German

LT2 im Wandaufbaugehäuse - Technische Daten German

LT2-Ex LS2-Ex - Technische Daten German

LT2-K LS2-K - Technische Daten German

Tragbare Abgleicheinheit - Technische Daten German

Materiały marketingowe

Sensorische Verbrennungsoptimierung von Gasfeuerungsanlagen German

Feuerungsoptimierung - Produktübersicht German

LT2 LS2 KS1D - Systemübersicht German

Pozostałe

LS1 vs. LS2 - Gegenüberstellung German

English  English

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Quick Reference for End Users English

LT3 LS2 - Quick Reference English

LT2-K with LS2-K/LS2-KV - Quick Reference English

Dane techniczne

LT2 in Panel Installation Housing - Technical Data English

LT2 in Wall Mounting Housing - Technical Data English

LT2 on Mounting Plate - Technical Data English

LT2 on Mounting Plate - Technical Data English

LT2-Ex LS2-Ex - Technical data English

Portable Calibration Unit - Technical Data English

Materiały marketingowe

Sensory Combustion Optimisation of Gas Combustion Systems English

Combustion Optimisation - Product Overview English

LT2 LS2 KS1D - System Overview English

French  French

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Instructions sommaires French

LT3 LS2 - Instructions sommaires French

Dane techniczne

LT2 dans coffret mural - Caractéristiques techniques French

LT2 en montage sur panneau - Caractéristiques techniques French

LT2 sur platine de montage - Caractéristiques techniques French

Unité de calibrage portable - Caractéristiques techniques French

Brazilian Portuguese  Brazilian Portuguese

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Manual curto para o utilizador Brazilian Portuguese

Chinese (Simplified)  Chinese (Simplified)

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Quick Reference for Endusers Chinese (Simplified)

Pozostałe

LS1 vs. LS2 - 蓝姆达探针LS1-工业尾气中O2 含量检测仪 Chinese (Simplified)

Czech  Czech

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Krátký návod pro uživatele Czech

Danish  Danish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Kort vejledning til bruger Danish

Dutch  Dutch

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Beknopte handleiding voor gebruikers Dutch

Finnish  Finnish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Pikaopas käyttäjälle Finnish

Hungarian  Hungarian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Rövid felhasználói útmutató Hungarian

Romanian  Romanian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Scurt îndrumător pentru utilizatori Romanian

Russian  Russian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2-K LS2-K/LS2-KV - Краткое руководство для пользователя Russian

Serbian  Serbian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Кратко упутство за Кориснике Serbian

Slovak  Slovak

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Stručný návod pre používateľa Slovak

Slovenian  Slovenian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Kratka navodila za uporabnika Slovenian

Spanish  Spanish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Manual rápido para usuarios Spanish

Swedish  Swedish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Snabbreferensguide Swedish

Turkish  Turkish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT2 LS2 - Kısa kullanıcı kılavuzu Turkish

Zaloguj się, aby zobaczyć inne materiały do ​​pobrania.