Czujniki i systemy dla techniki spalania

Przetwornik Lambda LT3

Przetwornik lambda LT3
  • połączony pomiar O2 i CO/H2
  • pomiar bezpośrednio w spalinach
  • stosowany w temperaturze do 1200 °C
  • niezależny od fałszywego powietrza (COe)
  • wersja dla zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex)

Obudowa

Obudowa z blachy stalowej

Stopień ochrony wg DIN 40050

IP66, wersja bez wyświetlacza

Wymiary (wys x sz x gł) mm

300 x 300 x 120

Kolor

szary, RAL 7035

Waga

ok. 6 kg

Temperatura otoczenia podczas pracy

-5 °C ... + 60 °C

Temperatura otoczenia podczas transportu i magazynowania

-20 °C ... + 70 °C

Napięcie sieciowe

120 VAC / -30%...230 VAC / +10%, 50...60Hz

Pobór mocy

30 W (tryb pracy)
69 W (tryb nagrzewania)

Rozdzielczość O2

0,1 % obj. O2  dla zakresu 0...18 % obj. O2
1 % obj. O2  dla zakresu 18...25 % obj. O2

Rozdzielczość COe:

1ppm dla zakresu CO 0…1000ppm

Dokładność pomiaru:
(w połączeniu z kombisondą KS1-D)

O2: ±5% od wartości pomiaru
(max ± 0,3 % obj. O2)

COe: ± 25% od wartości pomiaru
(nie wyższa niż ± 20 ppm po wcześniejszej kalibracji pomiarem referencyjnym CO)

Czas reakcji (60 % czasu)

O2:   T 60 < 10 s
COe: T 60 < 2 s

Czas gotowości w połączeniu z KS1D (zimny start)

ok. 10 min po włączeniu „NETZ EIN“
(podczas pierwszego uruchomienia ok. 60 min)

Wyjścia analogowe, przez moduł wyjść analogowych

Wyjście analogowe 1 (wartość pomiaru O2)
- zakres ustawień: 0…25 % O2
- ustawienia fabryczne: 0…10 % obj. O2 -> 4…20 mA

Wyjście analogowe 2 (wartość pomiaru CO)
- zakres ustawień: 0…1000 ppm
- ustawienia fabryczne: 0…1000 ppm -> 4…20 mA

Wyjścia cyfrowe, przez moduł wyjść cyfrowych

Opcjonalnie

Elementy obsługi

Zintegrowany interfejs użytkownika LT3 z wyświetlaczem graficznym LCD 45x27 mm (sz x wys)

Zewnętrzny programator ręczny z graficznym wyświetlaczem LCD 60x32 mm (sz x wys) (opcjonalnie)

Interfejs

LAMTEC System Bus (LSB)

Przetwornik Lambda LT3 w połączeniu z kombisondą KS1D służy do równoczesnego pomiaru stężenia O2 i składników gazu podlegających utlenieniu (CO/H2), przedstawianych jako ekwiwalent CO (COe), w gazach w zakresie nadstechiometrycznym (λ>1).

Panel sterowania połączony jest z wyświetlaczem LT3 przez interfejs użytkownika umieszczony na drzwiach frontowych (w standardzie) i dysponuje on następującymi funkcjami:

  • wywołanie wartości pomiaru O2 i CO
  • wprowadzenie hasła
  • informacje o sondzie i rodzaju paliwa, o ostrzeżeniach i zakłóceniach, o wersji oprogramowania, CRC i numerze seryjnym
  • kalibracja pomiaru
  • ustawienia (konserwacja, czas filtracji, wyjście analogowe, wymiana sondy, wyświetlacz)

 

 

Obudowa i wykonanie

Wersja pulpitu operatorskiego

Osprzęt

Szafka do montażu naściennego

Opcjonalny interfejs użytkownika na frontowych drzwiach LT3

Armatura zabudowy sondy (SEA)

Programator ręczny – obsługa w języku niemieckim, angielskim lub francuskim

Układ poboru spalin (MEV)

Oprogramowanie LSB dla PC, wraz z modułem USB/CAN i kablem przyłączeniowym, od wersji Windows XP

Izolacja zewnętrzna / uszczelnienie kołnierza

Polish  Polish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3 LS2 - Instrukcja skrócona dla użytkowników Polish

Zaloguj się, aby zobaczyć inne materiały do ​​pobrania.

German  German

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3 LS2 - Kurzanleitung German

Dane techniczne

KS1D ohne Gehäuse - Technische Daten German

KS1D-Ex - Technische Daten German

KS1D-HT - Technische Daten German

KS1D-K - Technische Daten German

LT3 - Technische Daten German

LT3-Ex - Technische Daten German

Tragbare Abgleicheinheit - Technische Daten German

Materiały marketingowe

Sensorische Verbrennungsoptimierung von Gasfeuerungsanlagen German

Feuerungsoptimierung - Produktübersicht German

LT3 LS2 KS1D - Systemübersicht German

LT3-Ex KS1D-Ex - Systemübersicht German

English  English

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3 LS2 - Quick Reference English

Dane techniczne

KS1D without Housing - Technical Data English

KS1D-Ex - Technical Data English

KS1D-HT - Technical Data English

KS1D-K - Technical Data English

LT3 - Technical Data English

LT3-Ex - Technical Data English

Portable Calibration Unit - Technical Data English

Materiały marketingowe

Sensory Combustion Optimisation of Gas Combustion Systems English

Combustion Optimisation - Product Overview English

LT3 LS2 KS1D - System Overview English

LT3-Ex KS1D-Ex - System Overview English

Pozostałe

CO-Control - Customer Process Data English

French  French

dokumentacja dla użytkownika końcowego

LT3 LS2 - Instructions sommaires French

Dane techniczne

KS1D en boîtier - Caractéristiques techniques French

KS1D sans boîtier - Caractéristiques techniques French

KS1D-HT - Caractéristiques techniques French

KS1D-K - Caractéristiques techniques French

LT3 - Caractéristiques techniques French

Unité de calibrage portable - Caractéristiques techniques French

Materiały marketingowe

LT3 KS1D - Vue d'ensemble du French

Pozostałe

La régulation de CO La meilleure alternative à la régulation d'O2 French

Chinese (Simplified)  Chinese (Simplified)

Materiały marketingowe

CO/O2 控制 / LT3-F - 系统简介 Chinese (Simplified)

Zaloguj się, aby zobaczyć inne materiały do ​​pobrania.