Czujniki i systemy dla techniki spalania

Burner Control FA1

Burner Control FA1
 • Wyjście podłączenia siłownika sterującego
 • Możliwość podłączenia do PLC
 • Latwy w programowaniu
 • Rozdzielczość 10 bit
 • Obsługa za pomocą PC
 • Zintegrow
 • Regulator palnika
 • Any regulator mocy
 • Zintegrowana kontrola szczelności
 • Montaż bezpośrednio w palniku

Zasilanie:

od 115 VAC -15 %
do 230 VAC +10 % 50/60 Hz

Temperatura otoczenia podczas pracy:

+0 °C … +60 °C

Temperatura otoczenia podczas transportu i magazynowania:

-25 °C … +60 °C

Rozdzielczość, na wejście analogowe:

999 digits, 10 bit

Wyjście trójstanowe
Zalecany czas pełnego skoku siłownika:

30 s … 60 s; max. oddalenie 10 m 

Cyfrowe wejścia sygnalizacyjne:

14

Połączenie magistrali:

Przez adapter LSB dla systemów:

 • Interbus-S (Phoenix)
 • Profibus DP
 • Modbus
 • Ethernet (Modbus TCP)

 

Dopuszczenia:

Dyrektywa 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności)

 • DIN EN 298
 • DIN EN 1643
 • DIN EN 60730-2-5
 • DIN EN 20156-1

 

Dyrektywa 2009/142/EG (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)

 • DIN EN 298
 • DIN EN 13611
 • DIN EN 1643

 

Potwierdzenie SIL 3

 • DIN EN 61508 Część 2+3

 

EG-Deklaracja zgodności

 • 2014/35/EU (Dyrektywy niskie napięcie)
 • 2014/30/EU (Kompatybilność elektromagnetyczna)
 • 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności kat. 4 moduł B+D)
 • 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)


Akceptacja systemu - EN 50156-1 (TÜV)

 

Certyfikat Żeglugi Morskiej GL i LR

 

AGA Certified Product - EN298, AS4625, AS4630

FA1 poprzez parametryzację może zostać dostosowany do rożnych rodzajów zapłonu. Daje to możliwość ustawienia osobnego dla oleju i gazu rodzaju startu „z” i „bez” palnika rozpałkowego. Zintegrowaną kontrolę szczelności można wykonać wg uznania przed uruchomieniem zapłonu lub po jego wyłączeniu. Zgodnie z normą EN 676 możliwy jest też rozruch bez konieczności wstępnego przedmuchania.

Komunikaty o zakłóceniach i błędach wyświetlane są w sposób przejrzysty, w języku lokalnym. Urządzenie wyposażone jest w licznik roboczogodzin, który każdorazowo odmierza czas pracy palnika dla gazu i oleju. Wszystkie uruchomienia naliczane są oddzielnie dla każdego typu pracy.

Automat palnikowy FA1 może nadzorować regulację obciążenia palnika. Dostępna jest wtedy możliwość zewnętrznych zmian wartości zadanych (regulator pogodowy) i sterowanie uruchamianiem.


  Funkcja

  Łączność

  Opcja

Licznik rozruchów

  Interfejs RS232:
     • obsługa
     • serwis
     • zdalne sterowanie
     • archiwizowanie


Nadzór płomienia 

Licznik roboczogodzin    

LAMTEC System Bus (LSB) 

Programator ręczny

Sterownik palnika

Połączenie z PLC:
     • INTERBUS-S
     • Profibus
     • Modbus
     • Ethernet

Połączenia wtykowe
     •zacisk śrubowy
     • zacisk sprężynowy

 

Kontrola spalania

Kontrola szczelności

Regulator obciążenia