Czujniki i systemy dla techniki spalania

Burner Control FA1

 • Wyjście podłączenia siłownika sterującego
 • Możliwość podłączenia do PLC
 • Latwy w programowaniu
 • Rozdzielczość 10 bit
 • Obsługa za pomocą PC
 • Zintegrow
 • Regulator palnika
 • Any regulator mocy
 • Zintegrowana kontrola szczelności
 • Montaż bezpośrednio w palniku
Dane techniczne
Zasilanie:Od 115 VAC -15 %
Do 230 VAC +10 % 50/60 Hz
Temperatura otoczenia podczas pracy:+0 °C … +60 °C
Temperatura otoczenia podczas transportu i magazynowania:-25 °C … +60 °C
Rozdzielczość, na wejście analogowe:

999 digits, 10 bit

Wyjście trójstanowe
Zalecany czas pełnego skoku siłownika:
30 s … 60 s; max. oddalenie 10 m 
Cyfrowe wejścia sygnalizacyjne:

14

Połączenie magistrali:

Przez adapter LSB dla systemów:

 • Interbus-S (Phoenix)
 • Profibus DP
 • Modbus
 • Ethernet (Modbus TCP)
 

 

Dopuszczenia:

Dyrektywa 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności)

 • DIN EN 298
 • DIN EN 1643
 • DIN EN 60730-2-5
 • DIN EN 20156-1

 

Dyrektywa 2009/142/EG (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)

 • DIN EN 298
 • DIN EN 13611
 • DIN EN 1643

 

Potwierdzenie SIL 3

 • DIN EN 61508 Część 2+3

 

EG-Deklaracja zgodności

 • 2014/35/EU (Dyrektywy niskie napięcie)
 • 2014/30/EU (Kompatybilność elektromagnetyczna)
 • 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności kat. 4 moduł B+D)
 • 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)
 

Akceptacja systemu - EN 50156-1 (TÜV)

 

Certyfikat Żeglugi Morskiej GL i LR

 

AGA Certified Product - EN298, AS4625, AS4630

Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania