Czujniki i systemy dla techniki spalania

Elektroniczny regulator paliwo-powietrze ETAMATIC OEM

Elektroniczny regulator paliwo-powietrze ETAMATIC OEM
 • Regulator palnika
 • Możliwość utworzenia sieci elektronicznej z maksymalnie 4 kanałami
 • Możliwość podłączenia do PLC
 • Latwy w programowaniu
 • Rozdzielczość 10 bit
 • Obsługiwany za pomocą PC
 • Zintegrowany regulator mocy
 • Zintegrowana kontrola szczelności
 • Zintegrowany regulacja CO/O2
 • Montaż bezpośrednio w palniku

Zasilanie:

od 115 VAC -15 %
do 230 VAC +10 % 50/60 Hz

Temperatura otoczenia podczas pracy:

+0 °C … +60 °C

Temperatura otoczenia podczas transportu i magazynowania:

-25 °C … +60 °C

Rozdzielczość, na wejście analogowe:

999 digits, 10 bit

Wyjście trójstanowe
Zalecany czas pełnego skoku siłownika:

30 s … 60 s

Obciążenie wyjść analogowych:

0 … 10 V > 5 kΩ
0/4 … 20 mA < 600 Ω

Cyfrowe wejścia sygnalizacyjne:

14 (długość przewodu zasilającego nie powinna przekraczać 10 m)

Wyjścia cyfrowe:

zawór gazowy 1, zawór gazowy 2, zawór olejowy, zawór zapłonowy, transformator zapłonowy, wentylator zapłonowy, pompa olejowa, sygnalizacja błędów

Liczba krzywych zadanych:

2 na kanał (dla palnika kombinowanego olej/gaz)

Połączenie magistrali:

Przez adapter LSB opcjonalnie kartę BUS dla systemów:

 • Interbus-S (Phoenix)
 • PROFIBUS DP
 • Modbus
 • Ethernet (Modbus TCP)

Dopuszczenia:

 

 

 

 

 

Certyfikaty 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności)

 • DIN EN 298
 • DIN EN 1643
 • DIN EN 230
 • DIN EN 60730-2-5
 • DIN EN 12067-2
 • DIN EN 50156-1


Certyfikaty 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)

 • DIN EN 298
 • DIN EN 13611
 • DIN EN 1643
 • DIN EN 12067-2

 

Potwierdzenie SIL 3

 • DIN EN 61508 Część 2+3

 

EG-Deklaracja zgodności

 • 2014/35/EU (Dyrektywy niskie napięcie)
 • 2014/30/EU (Kompatybilność elektromagnetyczna)
 • 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności kat. 4 moduł B+D)
 • 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)


Akceptacja systemu - EN 50156-1 (TÜV)

 

Certyfikat Żeglugi Morskiej GL i LR

 

AGA Certified Product - EN298, AS4625, AS4630

ETAMATIC OEM został zaprojektowany specjalnie z myślą o montażu w palniku. Skrócenie instalacji elektrycznej pozwoliło na dodatkowe obniżenie kosztów. Dzięki temu ETAMATIC OEM nadaje się jako wyposażenie standardowe dla palników monoblokowych.

Startup Manager ETAMATIC pomocny jest zarówno podczas pierwszego uruchomienia palnika, jak również przy wprowadzaniu korekty ustawień palnika (za pomocą asystenta).

 


  Funkcja

  Łączność

  Opcja

 Licznik rozruchów

Interfejs RS232:

 • obsługa
 • serwis
 • zdalne sterowanie
 • archiwizowanie

Regulacja CO/O2

Licznik roboczogodzin  

LAMTEC System Bus (LSB)  

Nadzór płomienia 

Regulator palnika

Połączenie z PLC:
     • INTERBUS-S
     • Profibus
     • Modbus

Przetwornik częstotliwości

Regulator podmieszania

 • 4 elementy sterujące

Programator ręczny

Regulator mocy

Połączenia wtykowe

 • zacisk śrubowy
 • zacisk sprężynowy

 

 

Kontrola szczelności

Zaloguj się, aby zobaczyć inne materiały do ​​pobrania.

German  German

dokumentacja dla użytkownika końcowego

ETAMATIC OEM/ETAMATIC S OEM - Kurzanleitung German

Dane techniczne

GKI300 - Technische Daten German

ETAMATIC OEM - Technische Daten German

ETAMATIC V OEM - Technische Daten German

Oprogramowanie

Remote Control Software Demo VMS/FMS/ETA English German

Materiały marketingowe

Feuerungsmanagement - Produktübersicht German

Sensorische Verbrennungsoptimierung von Gasfeuerungsanlagen German

ETAMATIC OEM / ETAMATIC S OEM - Systemübersicht German

GKI300 - Systemübersicht German

English  English

dokumentacja dla użytkownika końcowego

ETAMATIC OEM/ETAMATIC S OEM - Quick Reference English

Dane techniczne

GKI300 - Technical Data English

ETAMATIC OEM - Technical Data English

Oprogramowanie

Remote Control Software Demo VMS/FMS/ETA English German

Materiały marketingowe

Combustion Management - Product Overview English

GKI300 - System Overview English

Sensory Combustion Optimisation of Gas Combustion Systems English

BurnerTronic BT300 ... and ETAMATIC OEM - Comparison sheet English

ETAMATIC OEM / ETAMATIC S OEM - System Overview English

Pozostałe

ETAMATIC - Specifications Form English

French  French

dokumentacja dla użytkownika końcowego

ETAMATIC OEM/ETAMATIC S OEM - Instructions sommaires French

Materiały marketingowe

ETAMATIC OEM / ETAMATIC S OEM - Vue d'ensemble du système French

Chinese (Simplified)  Chinese (Simplified)

dokumentacja dla użytkownika końcowego

ETAMATIC OEM - Quick Reference Chinese (Simplified)

Czech  Czech

dokumentacja dla użytkownika końcowego

Krátký návod pro uživatele ETAMATIC OEM Czech

Danish  Danish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

ETAMATIC OEM - Kort vejledning til bruger Danish

Dutch  Dutch

dokumentacja dla użytkownika końcowego

ETAMATIC OEM/ETAMATIC S OEM - Korte handleiding voor exploitant Dutch

Finnish  Finnish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

ETAMATIC OEM/ETAMATIC S OEM - Pikaopas käyttäjälle Finnish

Slovak  Slovak

dokumentacja dla użytkownika końcowego

ETAMATIC OEM/ETAMATIC S OEM - Krátky návod pre používateľov Slovak

Slovenian  Slovenian

dokumentacja dla użytkownika końcowego

ETAMATIC OEM/ETAMATIC S OEM - Kratka navodila za upravljavca Slovenian

Spanish  Spanish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

ETAMATIC OEM - Manual rápido para usuarios Spanish

Swedish  Swedish

dokumentacja dla użytkownika końcowego

ETAMATIC OEM - Användarmanual Swedish

Zaloguj się, aby zobaczyć inne materiały do ​​pobrania.