Czujniki i systemy dla techniki spalania

Elektroniczny regulator paliwo-powietrze ETAMATIC OEM

 • Regulator palnika
 • Możliwość utworzenia sieci elektronicznej z maksymalnie 4 kanałami
 • Możliwość podłączenia do PLC
 • Latwy w programowaniu
 • Rozdzielczość 10 bit
 • Obsługiwany za pomocą PC
 • Zintegrowany regulator mocy
 • Zintegrowana kontrola szczelności
 • Zintegrowany regulacja CO/O2
 • Montaż bezpośrednio w palniku
Dane techniczne
Zasilanie:od 115 VAC -15 %
do 230 VAC +10 % 50/60 Hz
Temperatura otoczenia podczas pracy:+0 °C … +60 °C
Temperatura otoczenia podczas transportu i magazynowania:-25 °C … +60 °C
Rozdzielczość, na wejście analogowe:

999 digits, 10 bit

Wyjście trójstanowe
Zalecany czas pełnego skoku siłownika:
30 s … 60 s
Obciążenie wyjść analogowych: 0 … 10 V > 5 kΩ
0/4 … 20 mA < 600 Ω
Cyfrowe wejścia sygnalizacyjne:

14 (długość przewodu zasilającego nie powinna przekraczać 10 m)

Wyjścia cyfrowe: zawór gazowy 1, zawór gazowy 2, zawór olejowy, zawór zapłonowy, transformator zapłonowy, wentylator zapłonowy, pompa olejowa, sygnalizacja błędów
Liczba krzywych zadanych:2 na kanał (dla palnika kombinowanego olej/gaz)
Połączenie magistrali:

Przez adapter LSB opcjonalnie kartę BUS dla systemów:

 • Interbus-S (Phoenix)
 • PROFIBUS DP
 • Modbus
 • Ethernet (Modbus TCP)

Dopuszczenia:

Certyfikaty 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności)

 • DIN EN 298
 • DIN EN 1643
 • DIN EN 230
 • DIN EN 60730-2-5
 • DIN EN 12067-2
 • DIN EN 50156-1


Certyfikaty 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)

 • DIN EN 298
 • DIN EN 13611
 • DIN EN 1643
 • DIN EN 12067-2

Potwierdzenie SIL 3

 • DIN EN 61508 Część 2+3

EG-Deklaracja zgodności

 • 2014/35/EU (Dyrektywy niskie napięcie)
 • 2014/30/EU (Kompatybilność elektromagnetyczna)
 • 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności kat. 4 moduł B+D)
 • 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)

Akceptacja systemu - EN 50156-1 (TÜV)

Certyfikat Żeglugi Morskiej GL i LR

AGA Certified Product - EN298, AS4625, AS4630

Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania