Czujniki i systemy dla techniki spalania

Elektroniczny regulator paliwo-powietrze ETAMATIC

 • Regulator palnika
 • Elektroniczna regulacja spalania (do 4 kanałów)
 • Możliwość podłączenia do PLC
 • Latwy w programowaniu
 • Rozdzielczość 10 bit
 • Obsługiwany za pomocą PC
 • Zintegrowany regulator obciążenia
 • Zintegrowana kontrola szczelności
 • Zintegrowany regulator CO/O2
Dane techniczne
Zasilanie:Od 115 VAC -15%
 Do 230 VAC +10 %  50/60 Hz
Temperatura otoczenia podczas pracy:+0 °C … +60 °C
Temperatura otoczenia podczas transportu i magazynowania:-25 °C … +60 °C
Rozdzielczość, na wejście analogowe:999 digits, 10 Bit
Wyjście trójstanowe: 
Zalecany czas pełnego skoku siłownika:30 s … 60 s
Cyfrowe wejścia sygnalizacyjne:14 (długość przewodów zasilających nie powinna przekraczać 10 m)
Obciążenie wyjść analogowych:0 … 10 V > 5 kΩ
0/4 … 20 mA < 600 Ω
Wyjścia cyfrowe:

Zawór gazowy 1, zawór gazowy 2, zawór olejowy, zawór zapłonowy, transformator zapłonowy, wentylator zapłonowy, pompa olejowa, sygnalizacja błędów


Liczba krzywych zadanych:
2 (np. dla palnika kombinowanego olej/gaz)
Połączenie magistrali:

Przez adapter LSB
opcjonalnie karta BUS dla systemów:

 • INTERBUS-S (Phoenix)
 • PROFIBUS DP
 • Modbus
 • Ethernet (Modbus TCP)
 

Dopuszczenia:

 

 

 

 

 

 

Dyrektywa 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności)

 • DIN EN 298
 • DIN EN 1643
 • DIN EN 230
 • DIN EN 60730-2-5
 • DIN EN 12067-2
 • DIN EN 50156-1

 

Dyrektywa 2009/142/EG (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)

 • DIN EN 298
 • DIN EN 13611
 • DIN EN 1643
 • DIN EN 12067-2

 

Potwierdzenie SIL 3

 • DIN EN 61508 Część 2+3

 

EG-Deklaracja zgodności

 • 2014/35/EU (Dyrektywy niskie napięcie)
 • 2014/30/EU (Kompatybilność elektromagnetyczna)
 • 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności kat. 4 moduł B+D)
 • 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)
 

Akceptacja systemu - EN 50156-1 (TÜV)

 

Certyfikat Żeglugi Morskiej GL i LR

 

AGA Certified Product - EN298, AS4625, AS4630

   
  Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania