Czujniki i systemy dla techniki spalania

Zintegrowany system sterowania VMS

 • Elektroniczna regulacja spalania nawet do 5 kanałów
 • Jednoczesne spalanie 2 z 3 paliw z możliwością płynnej zmiany paliwa
 • Może być podłączony do nadrzędnego systemu sterowania
 • Latwy w programowaniu
 • 10-bitowa rozdzielczość
 • Możliwość obsługi za pomocą PC
 • Opcjonalny regulator obciążenia
 • Zintegrowana regulacja O2
 • Dyrektywa
Dane techniczne
Zasilanie:230 VAC +10 % -15 % 50/60 Hz
115 VAC +10 % -15 % 50/60 Hz
Temperatura otoczenia podczas pracy:+0 °C … +60 °C
Temperatura otoczenia podczas transportu i magazynowania:  -25 °C … +60 °C
Rozdzielczość,
na wejście analogowe: 
999 digit, 10 Bit
Wyjście trójstanowe
Zalecany czas pełnego skoku siłownika:
30 s … 60 s
Obciążenie wyjść analogowych:0 … 10 V > 5 kΩ
0/4 … 20 mA < 600 Ω
Cyfrowe wejścia sygnalizacyjne:16 ze styków bezpotencjałowych
24 VDC
Ilość krzywych zadanych:2 na kanał (np. dla palnika kombinowanego olej/gaz)
opcjonalnie 4 i 8
 
Połączenie magistrali:

Na złączu Sub-D 25
opcjonalnie karta magistrali dla następujących systemów:

 • INTERBUS-S (Phoenix)
 • PROFIBUS
 • Modbus
 • Ethernet (Modbus TCP)
 

Dopuszczenia:

 

 

 

 

 

EG Certyfikaty Dyrektywa 2014/68/EU ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności
 • DIN EN 298:2012
 • DIN EN 1643:2001
 • DIN EN 230:2005
 • DIN EN 60730-2-5:2011
 • DIN EN 12067-2:2004-06
 • DIN EN 50156-1:2005, 10.5

 

Potwierdzenie SIL 3

 • DIN EN 61508:2011, część 2 i 3

 

EG-Deklaracja zgodności

 • 2014/35/EU (Dyrektywy niskie napięcie)
 • 2014/30/EU (Kompatybilność elektromagnetyczna)
 • 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności)
 • 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego) 

Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania