Czujniki i systemy dla techniki spalania

Zintegrowany system sterowania VMS

Zintegrowany system sterowania VMS
 • Elektroniczna regulacja spalania nawet do 5 kanałów
 • Jednoczesne spalanie 2 z 3 paliw z możliwością płynnej zmiany paliwa
 • Może być podłączony do nadrzędnego systemu sterowania
 • Latwy w programowaniu
 • 10-bitowa rozdzielczość
 • Możliwość obsługi za pomocą PC
 • Opcjonalny regulator obciążenia
 • Zintegrowana regulacja O2
 • Dyrektywa

Zasilanie:

230 VAC +10 % -15 % 50/60 Hz
115 VAC +10 % -15 % 50/60 Hz

Temperatura otoczenia podczas pracy:

+0 °C … +60 °C

Temperatura otoczenia podczas transportu i magazynowania:  

-25 °C … +60 °C

Rozdzielczość,
na wejście analogowe: 

999 digit, 10 Bit

Wyjście trójstanowe
Zalecany czas pełnego skoku siłownika:

30 s … 60 s

Obciążenie wyjść analogowych:

0 … 10 V > 5 kΩ
0/4 … 20 mA < 600 Ω

Cyfrowe wejścia sygnalizacyjne:

16 ze styków bezpotencjałowych
24 VDC

Ilość krzywych zadanych:

2 na kanał (np. dla palnika kombinowanego olej/gaz)
opcjonalnie 4 i 8

Połączenie magistrali:

Na złączu Sub-D 25
opcjonalnie karta magistrali dla następujących systemów:

 • INTERBUS-S (Phoenix)
 • PROFIBUS
 • Modbus
 • Ethernet (Modbus TCP)

Dopuszczenia:

 

 

 

 

 

EG Certyfikaty Dyrektywa 2014/68/EU ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności

 • DIN EN 298:2012
 • DIN EN 1643:2001
 • DIN EN 230:2005
 • DIN EN 60730-2-5:2011
 • DIN EN 12067-2:2004
 • DIN EN 50156-1:2005, 10.5

 

Potwierdzenie SIL 3

 • DIN EN 61508:2011, część 2 i 3

 

EG-Deklaracja zgodności

 • 2014/35/EU (Dyrektywy niskie napięcie)
 • 2014/30/EU (Kompatybilność elektromagnetyczna)
 • 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności)
 • 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)
To uniwersalny elektroniczny system przeznaczony do urządzeń TRD 604, służący do regulacji stosunku paliwo-powietrze wszystkich rodzajów systemów spalania, posiadający zatwierdzenie TÜV. System VMS stanowi rozwinięcie regulatora VR4. Obejmuje elektroniczny regulator podmieszania z 4 ewentualnie 5 kanałami sterującymi. Rozdzielczość na wejściach analogowych wynosi 10 bit. Pozwala to na uzyskanie dokładności kątowej mniejszej niż 0,1° dla siłownika 90 stopni. Znacząco poszerzone zostały również możliwości zarządzania wielkością korekcji, co z kolei pozwoliło na poprawienie możliwości regulacji.

Urządzenie posiada interfejs do połączenia z PC. Za pomocą programu stworzonego na bazie Windows w komputerze mogą zostać zapisane parametry i krzywe. System VMS łączy się zdalnie z komputerem i wyświetla dane w formie graficznej. Wersję demo oprogramowania do zdalnej obsługi i wyświetlania możecie Państwo znaleźć w zakładce: do pobrania.

Ponadto system VMS wyposażony jest w interfejs służący do komunikacji z magistralą LAMTEC-SYSTEM-BUS, która umożliwia połączenie z innymi urządzeniami LAMTEC nowej generacji, tj. przetworniki lambda LT1/LT2, służące do pomiaru zawartości O2 w spalinach i optymalizacji spalania.

System VMS daje możliwość połączenia przy pomocy standardowych rodzajów magistrali z PLC.

Dalsze właściwości:

  • zapamiętuje 10 ostatnich zakłóceń i umożliwia ich wyświetlenie w dowolnym czasie
  • zintegrowany ognioodporny licznik roboczogodzin i rozruchów
  • pomiar prędkości obrotowej przy jej regulacji (opcja)
  • opcjonalnie zintegrowany regulator obciążenia, posiadający takie funkcje jak włączenie, wyłączenie, a także regulator pogodowy

  Pomimo wprowadzenia wszystkich tych zmian sposób obsługi, w porównaniu z obsługą regulatora VR, nie uległ zmianie.

  Sposób wprowadzania krzywych do systemu VMS jest analogiczny do jego poprzedników. Tabelaryczne zestawienie najważniejszych opcji i funkcji znajdziecie Państwo w zakładce: kryteria doboru.

    Funkcja

    Łączność

    Opcja

  Licznik rozruchów

   

  Interfejs RS232

  • obsługa
  • serwis
  • zdalne sterowanie
  • archiwizacja

   

  Regulacja CO/O2

   

  Licznik roboczogodzin

   

  LAMTEC System Bus

   

  Regulator obciążenia

   

  Regulacja podmieszania

  • 4 lub 5 elementów sterujących
  • 2, 4 lub 8 zestawów krzywych 

   

  Sprzężenie z PLC 

             

       • CAN Bus
       • INTERBUS-S
       • Profibus
       • Modbus

   

  Przetwornik częstotliwości               

   

  VISIONCONTROL
  (wizualizacja www)