Czujniki i systemy dla techniki spalania

Urządzenie nadzoru płomienia F152

układ optyczny urządzenie nadzoru płomienia F152
 • moduł wtykowy przeznaczony do montażu na szynie DIN
 • dwukanałowy system przetwarzania z elektronicznym układem samokontroli
 • cyfrowa obróbka sygnału częstotliwości migotania płomienia w zakresie 10 do 200 Hz
 • sygnalizowanie stanu pracy diodami LED
 • wyjście pomiarowe natężenia w zakresie 0 do 20 mA
 • czujnik płomienia UV i IR
 • SIL 3 wg DIN EN 61508-2

Zasilanie:

230 VAC +10 %, -15 %
115 VAC +10 %, -15 %

 

Zestyk płomienia i sygnalizacyjny:

Zmienny, bezpotencjałowy

 

Zakres częstotliwości:

10 Hz ... 200 Hz

 

Czas bezpieczeństwa dla trybu „praca”:

t ≤ 1 s (standardowo)

 

Tryb pracy:

Praca ciągła

 

Stopień ochrony:

IP20

 

Temperatura otoczenia podczas pracy:

-10 °C ... +60 °C

 

Wymiary:

114x120x45 mm (gł X wys X szer)

 

Waga:

0,5 kg

 

Dopuszczenia
(w połączeniu z  
FFS07 / FFS08):

 


 

Certyfikaty 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)

 • DIN EN 298:2012

Potwierdzenie  SIL 3

 • DIN EN 61508 Część 2

 

EG-Deklaracja zgodności

 • 2014/35/EU (Dyrektywy niskie napięcie)
 • 2014/30/EU (Kompatybilność elektromagnetyczna)
 • 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności cat. 4 moduł B+D)
 • 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)


Certyfikat badania typu Ex strefa 2

Urządzenie nadzoru płomienia F152 umieszczone jest w module wtykowym dla montażu na szynie DIN i wspólnie z czujnikami płomienia FFS07/FFS08 tworzy instalację zabezpieczającą, służącą do optymalnego nadzoru płomienia palnika bez potrzeby dokonywania skomplikowanych selekcji. Urządzenie nadzoru płomienia F152 to dwukanałowy system przetwarzania z elektronicznym układem samokontroli. Dostosowanie do charakterystycznej dla danego kraju częstotliwości sieciowej nie jest wymagane, ponieważ jej przełączanie następuje w sposób płynny. Urządzenie dysponuje cyfrową obróbką sygnału częstotliwości migotania płomienia i LED-owy sygnalizator stanu pracy. Dodatkowo posiada również wyjście pomiarowe natężenia w zakresie 0-20 mA.

Urządzenie nadzoru płomienia F152 oraz czujniki FFS07 i FFS08 są zgodne z IEC61508 część 2 wg SIL2. Urządzenia odpowiadają normom DIN EN 298 dla urządzeń spalania paliw gazowych i DIN EN 746-2 dla urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych. Jednocześnie spełnione są wymagania dyrektywy urządzeń ciśnieniowych (97/23/EG) i urządzeń spalania paliw gazowych (2009/142/EG). Dodatkowo w niedługim czasie czujnik płomienia FFS07 otrzyma certyfikat EX-1.

Typ czujnika

Zakres promieniowania

Preferowane zastosowanie / rodzaj paliwa

FFS 07 / 08 UV-1

260 ... 400 nm

olej, gaz

FFS 07 / 08 UV-4

215 ... 360 nm

olej, gaz (gazy specjalne tj. rafineryjne i wielkopiecowe)

FFS 07 / 08 IR-1

1.200 ... 2.800 nm

olej, gaz, spalanie z wysoką recyrkulacją spalin, gazy
odlotowe o żółtym zabarwieniu bez promieniowania UV