Czujniki i systemy dla techniki spalania

Siatka spiętrzając

Siatka spiętrzając
 • pomiar natężenia przepływu gazów w kanałach, w szczególności powietrza zasilającego paleniska
 • bardzo niska strata ciśnienia w porównaniu z tradycyjnymi technikami
 • krótkie odcinki wlotowe i wylotowe, co daje możliwość modernizacji już istniejących instalacji (nie są konieczne długie kanały powietrza)
 • wykonana ze stali nierdzewnej
 • zakres temperatury gazu do 400 °C
 • w przypadku czystego powietrza nie wymaga konserwacji
 • dostępna dla kanałów o przekroju kołowym i prostokątnym
 • przy zanieczyszczeniach możliwy przedmuch wsteczny (opcjonalnie)
 • przyłącze do przetwornika różnicy ciśnień przy pomocy przewodów impulsowych lub inne zgodne z wymaganiami klienta

Rozmiar siatki spiętrzającej dostosowywany jest do wymagań klienta. Poniższe dane techniczne mają zatem charakter uogólniony. Karty danych sporządzane są zgodnie ze specyfikacją klienta i dostarczone wraz z urządzeniem.

Materiał

Stal szlachetna 1.4404
(inne materiały na zamówienie)

Przyłącze pneumatyczne

Śrubunek z pierścieniem SV12
(inne warianty przyłącza na zamówienie)

Warianty montażu

 • złącze kołnierzowe
 • wersja spawana
 • złącze zaciskowe dla „Jacobrohr“

Zakres temperatury użytkowej

+ 5 °C ... + 400 °C
(inne zakresy temperatur na zamówienie)

Gazy pomiarowe

Wszystkie nieagresywne, niewybuchowe gazy o znanej gęstości

Ciśnienie w układzie

-0,5 ... +0,5 bar (podciśnienie / nadciśnienie)

Dokładność powtórzeń

Ogólna dokładność powtórzeń ≤ +/- 1% wartości pomiaru

Dokładność pomiaru

 

 • siatka spiętrzająca skalibrowana do stanu kontrolnego ≤ +/- 1% wartości pomiaru
 • obliczona siatka spiętrzająca +/- 5% wartości pomiaru
 • siatka spiętrzająca skalibrowana na miejscu ≤ +/- 2% wartości pomiaru

Podstawą działania jest prawo Bernoulliiego, które mówi, że całkowita energia kinetyczna strugi gazu, pomijając tarcie, jest zamieniona na sumę ciśnień dynamicznych i statycznych.

Siatka spiętrzająca stając sie częścią przekroju poprzecznego stanowi przesłonę, powodującą podwyższenie prędkości przepływu, kosztem zmiany ciśnienia statycznego dla konkretnej wielkości otworu pomiarowego. Jako średnie ciśnienie dynamiczne dla danego przekroju poprzecznego można przyjąć pomiar ciśnienia różnicowego przy dwóch lub trzech natężeniach przepływu. Prędkość przepływu musi znajdować sie w przedziale miedzy 3 a 40 m/s.

Równolegle rozmieszczone rury z zamkniętymi końcami, tworzą otwartą siatkę przez przekrój kanału ustawioną pod kątem prostym do osi przepływu. Niektóre rury są zaopatrzone w otwory do poboru ciśnienia całkowitego, inne pobierają ciśnienie odniesienia. Każda z tych wielkości doprowadzona jest do kolektora zbiorczego z króćcem. Różnica ciśnień tych wartości daje sygnał wyjściowy.

Wykonanie standardowe o przekroju kołowym
dostępne wymiary:

Wykonanie standardowe o przekroju prostokątnym
dostępne wymiary:
:

Możliwość wyboru średnicy od 100 mm do 1600 mm

Szerokość x wysokość w mm od 200 x 200 do 1100 x 1100

Kanał L = 100mm

Przyłącze rurek impulsowych SV12 mm

Grubość ścianki 3mm

Płyta wzmacniająca i bolec stabilizujący

Opcjonalnie: z kołnierzem i przeciwkołnierzem


Pozostałe wielkości siatki spiętrzającej dostępne na zamówienie!