Czujniki i systemy dla techniki spalania

Kombisonda KS1D

  • Ogrzewana elektrochemiczna cela pomiarowa wykonana z ceramiki cyrkonowej (ZrO2)
  • Zastosowanie sprawdzonych zasad pomiarowych
  • Pomiar stężenia O2 z jednoczesnym wykrywaniem składników utleniających się (palnych)
  • Wskazanie jako ekwiwalent CO (COe)
  • Niskie koszty nadzoru i optymalizacji spalania oleju i gazu 
Dane techniczne
Zakres pomiaru O20...18 % obj. O2 – z ograniczeniem 0...21 % obj. O2
COe: 0...1.000 ppm COe, 0...10.000 ppm COe na zamówienie
Dokładność pomiaruO2: +-5 % od wartości mierzonej – nie wyższa niż ± 0,3 % obj.
COe: +-25 % od wartości mierzonej – nie wyższa niż ± 10 ppm
po wcześniejszej kalibracji w warunkach systemowych z pomiarem referencyjnym CO w zakresie 0...100 ppm: <= 10 ppm
Czas reakcji t60
(60% wartości końcowej)
O2 <= 10 sekund
COe <= 2 sekundy
Czynniki zakłócająceZmiana temperatury mierzonego gazu w zależności od dokładności regulacji temperatury cyrkonowej celi pomiarowej ZrO2 
Pozostałe zanieczyszczeniaSO2, NH3, NO, propan, inne węglowodory aromatyczne 
Dopuszczalne paliwaUlegające całkowitemu spaleniu węglowodory gazowe, lekki olej opałowy, węgiel brunatny i kamienny

Dozwolona

ciągła temperatura spalin
<= 300°C (numer katalogowy 656 R 2000)
<= 450°C (numer katalogowy 656 R 2010 / 656 R 2012)
Temperatura podczas pracy  
(czujnik KS1-D)
Obudowa sondy <= 400°C (mierzona na sześciokącie)

Poprowadzenie kabla <= 200°C

Przewód zasilający <= 150°C
Żywotność >= 3 lata przy spalaniu oleju grzewczego i gazu ziemnego
Napięcie wyjściowe sondy800...-30mV (elektroda O2) <-> 0...21 % obj. O2

-30...800mV (elektroda CO/H2) <-> 0...10.000ppm COe
Rezystancja wewnętrzna Ri w powietrzu przy 20°C i 20 W mocy grzewczej (dla nowej sondy)Rezystancja wewnętrzna Ri w powietrzu przy 20°C i 20 W mocy grzewczej (dla nowej sondy)
Moc grzejnika w temperaturze pomieszczenia18...25 W – w zależności od wyposażenia
Rezystancja izolacji między ogrzewaniem a przyłączeniem sondy> 30 MOhm
ZasilanieNa styku (AC lub DC)

przy PH 18 VA  -> 11,4 V
przy PH 20 VA  -> 12,34 V
przy PH 25 VA  -> 14,8 V
Moc grzewcza dla Tgaz = 350°CCa. 18 W
Prąd grzejnika
PH 20 VA
Ca. 1,6 A
Ca. 5 A krótkotrwale przy rozgrzewaniu
charakterystyka PTC
Wymiary sondy
czujnik KS1D
KS1D w obudowie

 

Długość 115 mm; gwint M18 x 1,5 mm
Długość 185 mm; R 1 1/4“, D=31,75 mm

Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania