Czujniki i systemy dla techniki spalania

Siłownik 20Nm, typ 662R2111

  • Czas przestawiania do 90° wynosi 60 sek.
  • Napięcie 230V/AC / 50Hz, regulacja trójpołożeniowa
  • 2 Wyłączniki końcowe zaprogramowane w celu
    ograniczenia otwarcia do 90°
  • 1 Włącznik pomocniczy do swobodnego ustawienia
  • 1 Potencjometr NOVOTEC,5kΩ jako sprzężenie zwrotne
  • Stopień ochrony IP54
  • Wskazówka: inne czasy przestawiania, kąty otwarcia, napięcia i częstotliwości jak również przełączniki pomocnicze i potencjometry dostępne na zamówienie. Ponadto LAMTEC oferuje Państwu również inne typy elektrycznego sterowania ręcznego, elektronicznej regulacji i modeli specjalnych.
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania