Czujniki i systemy dla techniki spalania

Przetwornik Lambda LT2

  • Uniwersalny pomiar O2
  • Automatyczna i półautomatyczna kalibracja
  • Stosowany w temperaturze do  450 °C
  • Detekcja CO/H(ewentualnie ekwiwalentu CO)
  • Zintegrowana regulacja O2
Dane techniczne
Dokładność pomiaru:
(z sondą Lambda LS2)

+/- 10 % od wartości mierzonej
Max. ± 0,3 % obj. O2

Czas reakcji: (90% czasu)T90 < 15s
Temperatura otoczenia
- podczas pracy
- podczas transportu i magazynowania

 

-20 °C...+60 °C
-40 °C...+85 °C

Napięcie sieciowe230 V AC lub 115 V AC
+10 % / -15 %, 48 Hz...62Hz
Moc wejściowaMax. 50VA (krótkotrwale 150VA w fazie nagrzewania sondy)
Czas ponownej gotowości z LS2Ok. 10 minut po włączeniu “NETZ EIN”
Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania