Czujniki i systemy dla techniki spalania

Kompaktowy skaner płomienia F300K

  • 3 zestawy nastaw z możliwością przełączania w czasie pracy
  • 14 stopniowe zakresy częstotliwości
  • Wykonanie z pojedyńczym, lub podwójnym sensorem (IR/UV)
  • Obsługa bez konieczności otwierania urządzenia (stopień ochrony IP 67)
  • Konfiguracja przy pomocy symboli graficznych, uruchomienie z funkcją samouczenia się /płomień jest/brak
  • Pomoc w “celowaniu” za pomocą logicznego, graficznego wskaźnika danych płomienia
  • Obsługa za pomocą graficznego interfejsu użytkownika z wyświetlaniem status (opcja)
  • SIL 3 wg DIN EN 61508 część 1-7
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania