Czujniki i systemy dla techniki spalania

System zarządzania spalaniem FMS

  • Sterownik palnika
  • Uniwersalny interfejs feldbus służący do połączenia z PLC
  • PC/połączenie modemowe
  • Zintegrowany regulator obciążenia
  • Elektroniczne połączenie nawet z 5 kanałami
  • Zintegrowana kontrola szczelności
  • Zintegrowana regulacja CO/O2
  • Przeprowadzanie zmiany paliwa
    Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania