Czujniki i systemy dla techniki spalania

System zarządzania spalaniem FMS

 • Sterownik palnika
 • Uniwersalny interfejs feldbus służący do połączenia z PLC
 • PC/połączenie modemowe
 • Zintegrowany regulator obciążenia
 • Elektroniczne połączenie nawet z 5 kanałami
 • Zintegrowana kontrola szczelności
 • Zintegrowana regulacja CO/O2
 • Przeprowadzanie zmiany paliwa
  Dane techniczne
  Zasilanie:230 VAC +10 % -15 % 50/60 Hz
  115 VAC +10 % -15 % 50/60 Hz (opcja)
  Temperatura otoczenia podczas pracy:+0 °C … +60 °C
  Temperatura otoczenia podczas transportu i magazynowania:-25 °C … +60 °C
  Rozdzielczość, na wejście analogowe: 999 digit, 10 Bit

  Wyjście trójstanowe
  Za pomocą zewnętrznych modułów przekaźnikowych
  Typ 660R0013 do 50 mA (40 Nm)
  Typ 660R0131 powyżej 30 Nm
  do 3,1 A
  Zalecany czas pełnego skoku siłownika: 30 s … 60 s

  Obciążenie wyjść analogowych:

  0 … 10 V > 5 kΩ
  0/4 … 20 mA < 600 Ω
  Cyfrowe wejścia sygnalizacyjne:

  16 ze styków bezpotencjałowych
  24 VDC

  Liczba krzywych zadanych:2 na kanał (np. dla kombinowanego palnika olej/gaz) opcjonalnie 4 lub 8
  Połączenie magistrali:

  Na złączu Sub-D 25 opcjonalnie procesor komunikacyjny dla systemów:

  • Interbus-S (Phoenix)
  • PROFIBUS
  • Modbus
  • Ethernet (Modbus TCP)
   

  Dopuszczenia:

   

   

   

   

   

   

  Dyrektywa 2014/68/EU (moduł B)

  • DIN EN 298:2012
  • DIN EN 1643:2014
  • DIN EN 230:2005
  • DIN EN 60730-2-5:2011
  • DIN EN 12067-2:2004
  • DIN EN 50156-1:2005,10.5

   

  Potwierdzenie SIL 3

  • DIN EN 61508:2011, Część 2+3

   

  EG-Deklaracja zgodności

  • 2014/35/EU (Dyrektywy niskie napięcie)
  • 2014/30/EU (Kompatybilność elektromagnetyczna)
  • 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności Kat. 4 moduł B+D)
  • 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)

   

  Marine Type Approval Certificate GL and LR

   

  Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania