Czujniki i systemy dla techniki spalania

Kompaktowy skaner płomienia F200K Ex

  • Wersja stworzona do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Kompaktowa obudowa ze zintegrowanym czujnikiem płomienia i przetwornikiem
  • Wielopoziomowa regulacja czułości
  • Cyfrowa obróbka sygnału częstotliwości migotania płomienia
  • Sygnalizowanie stanu pracy diodami LED
  • Dwukanałowy system przetwarzania z elektronicznym układem samokontroli
  • Wskaźnik trendów w celu optymalnego ustawienia płomienia
  • SIL 3 wg DIN EN 61508-2
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania