Czujniki i systemy dla techniki spalania

Zintegrowany system sterowania VMS

  • Elektroniczna regulacja spalania nawet do 5 kanałów
  • Jednoczesne spalanie 2 z 3 paliw z możliwością płynnej zmiany paliwa
  • Może być podłączony do nadrzędnego systemu sterowania
  • Latwy w programowaniu
  • 10-bitowa rozdzielczość
  • Możliwość obsługi za pomocą PC
  • Opcjonalny regulator obciążenia
  • Zintegrowana regulacja O2
  • Dyrektywa
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania