Czujniki i systemy dla techniki spalania

Siatka spiętrzając

  • Pomiar natężenia przepływu gazów w kanałach, w szczególności powietrza zasilającego paleniska
  • Bardzo niska strata ciśnienia w porównaniu z tradycyjnymi technikami
  • Krótkie odcinki wlotowe i wylotowe, co daje możliwość modernizacji już istniejących instalacji (nie są konieczne długie kanały powietrza)
  • Wykonana ze stali nierdzewnej
  • Zakres temperatury gazu do 400 °C
  • W przypadku czystego powietrza nie wymaga konserwacji
  • Dostępna dla kanałów o przekroju kołowym i prostokątnym
  • Przy zanieczyszczeniach możliwy przedmuch wsteczny (opcjonalnie)
  • Przyłącze do przetwornika różnicy ciśnień przy pomocy przewodów impulsowych lub inne zgodne z wymaganiami klienta
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania