Czujniki i systemy dla techniki spalania

VISIOCONTROL VC1000

Kompletny system sterowania palnikiem i kotłem

VISIOCONTROL VC1000 jest wysocezintegrowanym systemem słyżącym do obsługi, sterowania i regulacji kotłowni.

Główne części składowe:

  • Sterowanie palnikiem
  • Sterowanie kotłem
  • Ochrona kotła
  • Komponenty kotłowe
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania