Czujniki i systemy dla techniki spalania

Przebudowa instalacji palnikowej oleju ciężkiego

W Limie (Peru) po raz pierwszy pomyślnie przekształcono i dostosowano kocioł przemysłowy do spalania gazu ziemnego. Był to przestarzały kocioł typu „D” firmy Babcook USA (50 t/h, 40 bar@ 400 ºC), który pierwotnie wyposażony był w potężny palnik olejowy przystosowany do spalania oleju ciężkiego.

Umowa modernizacji obejmowała wstępną kalkulację zachowań w przypadku przegrzania podczas zmiany paliwa, wymianę palnika, pełną wymianę sterowania elektrycznego, i na specjalne życzenie klienta integrację dwóch jednostek zaworów gazu ziemnego.

Palnik: Saacke DDG 14-710
Sterowanie: LAMTEC FMS4
System sygnalizacji pierwszej wartości: LAMTEC NEMS16 (2 sztuki)
Regulator O2: LAMTEC LS2 / LT2
Nadzór płomienia: LAMTEC F200K (2 sztuki)
Elektroniczny terminal obsługi: obok palnika
Pozostałe uwagi: transmisja danych odbywa się poprzez modbus