Czujniki i systemy dla techniki spalania

Kombisonda KS1D - Ceramiki Cyrkonowej

  • Ogrzewana elektrochemiczna cela pomiarowa wykonana z ceramiki cyrkonowej (ZrO2)
  • Zastosowanie sprawdzonych zasad pomiarowych
  • Pomiar stężenia O2 z jednoczesnym wykrywaniem składników utleniających się (palnych)
  • Wskazanie jako ekwiwalent CO (COe)
  • Niskie koszty nadzoru i optymalizacji spalania oleju i gazu 
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania