Czujniki i systemy dla techniki spalania

NEMS

  • Komunikat błędu / pracy
  • 16 separowanych kanałów sygnalizacyjnych: prąd pracy lub prąd stały
  • Sygnalizacja zdarzeń bieżących i historycznych
  • Galwanicznie izolowane wejścia sygnalizacyjne
  • Galwanicznie izolowane zasilanie
  • Wyjścia przekaźnikowe dla grup meldunkowych i Watchdog
  • Połączenie z oprogramowaniem konfiguracyjnym PC poprzez LAMTEC System Bus ewentualnie interfejs RS232 (opcjonalnie)  
  • Połączenie z magistralą feldbus za pomocą zewnętrznego procesora komunikacyjnego
  • Panel kontrolny z wyświetlaczem służący do chronologicznego wyświetlania historii komunikatów (przez LSB)
  • Możliwe rozbudowanie systemu sygnalizacji do 1024 sygnałów dzięki połączeniu LAMTEC System Bus
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania