Czujniki i systemy dla techniki spalania

Przetwornik Lambda LT2 LS2

  • Uniwersalny pomiar O2
  • Automatyczna i półautomatyczna kalibracja
  • Stosowany w temperaturze do  450 °C
  • Detekcja CO/H(ewentualnie ekwiwalentu CO)
  • Zintegrowana regulacja O2
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania