Czujniki i systemy dla techniki spalania

Przetwornik Lambda LT3 LS2

  • Pomiar O2 
  • Pomiar bezpośrednio w spalinach
  • Stosowany w temperaturze do 1200 °C
  • Wersja dla zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex)
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania