Czujniki i systemy dla techniki spalania

Klapa regulująca ilość przepływu gazu

  • Klapy regulacyjne ilość gazu o nieliniowej charakterystyce
  • Nieliniowa przepustnica
  • Do wszystkich siłowników LAMTEC
  • Na życzenie klienta możliwość dopasowania
    do rodzaju połączenia
  • Gazy 1., 2. i 3. rodziny gazów
  • Najwyższa dopuszczalna temperatura pracy: 60 °C
  • Najwyższe dopuszczalne ciśnienie pracy: zależnie od średnicy od 1 do 6 bar
  • WSKAZÓWKA: Klapy regulacyjne ilości gazu nie mogą być stosowane jako zawory odcinające.
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania