Czujniki i systemy dla techniki spalania

LT3-F KS1D dla LAMTEC CO / O2 regulacja (SIL 2)

Potwierdzony SIL2 system pomiar LT3-F (elektronika) i KS1D (czujnik) jako element systemu kontroli CO/O2. Zastosowanie tylko w połączeniu z BT300 / Etamatic / FMS / VMS. Przetwornik LT3-F to elektroniczna jednostka pomiarowa, która w połączeniu z Sondą KS1D została zaprojektowana do ciągłego pomiaru stężenia O2 oraz frakcji utleniających (CO/H2) spalin.

  • Pomiar wartości O2 i CO
  • Kalibracja pomiaru
  • Do 1.200 °C
  • Niewrażliwość na fałszywe powietrze (dla COe)
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania