Czujniki i systemy dla techniki spalania

Przetwornik Lambda LT3 KS1D (SIL1)

  • Połączony pomiar O2 i CO/H2
  • Pomiar bezpośrednio w spalinach
  • Stosowany w temperaturze do 1200 °C
  • Niezależny od fałszywego powietrza (COe)
  • Wersja dla zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex)
Dane techniczne Zastosowanie Kryteria doboru Do pobrania